Politologický objav – fejtón

Vyštudovaný politológ Klus urobil osudovú chybu, že odklusal do USA. Mohol byť ešte slávnejší.  Teraz to bude samozvaný politológ, ktorý namiesto neho vstúpi do vedeckej siene slávy. Nebude to  jeho prvý samozvaný počin, pretože pred časom v zimnom vykurovacom období si v činžiaku dovolil pomocou sk pásky stlmiť radiátor, ktorý zbytočne vykuroval na plné pecky vestibul. Vtedy ho trochu prispatý predseda samosprávy nazval  samozvaný inštalatér.  Na takéto ocenenie, ktoré bolo vyvesené na dverách výťahu, musel zapojiť svoju tvorivú fantáziu, aby  zistil, ako stlmiť radiátor, na ktorom bol odmontovaný termostatický ventil.  Pretože jeho starý otec pri výrobe striekačiek hojne používal na upevňovanie hadice do striekačky sk pásku, postačilo ju nájsť v šuplíku. Ostatné bolo len vecou správneho utiahnutia.

Tentoraz, aby sa tvorivo uplatnil na inom poli,  k tomu potreboval iba otvoriť počítač a prečítať si, že prezidenta vymenuje novú vládu až vtedy, keď sa jej budú páčiť noví ministri.

Heuréka!  Na Slovensku máme diktatúru opozície na večné časy a nikdy inak.

Túto politologickú lahôdku a kuriozitu stačí už len publikovať, a tak pre samozvaného politológa zabezpečiť prvenstvo.  Čo sa práve stalo! 

Podrobnú analýzu, aby sa autor fejtónu neopakoval, nechá na profesionálnych politológov z Banskej Bystrice, alebo z Prešova, tí budu vedieť ako z  diktatúry opozície na Slovensku urobiť záchrancu a perlu  demokracie.

 

Upozornenie

Vzhľadom na fakt, že medzi nami sa pohybujú jedinci, ktorí by chceli politické problémy vyriešiť násilne, ilustračný obrázok so sťahovacou páskou, ktorá môže niekomu pripomínať garotu,  k tomu v žiadnom prípade nevyzýva.

Ilustračný obrázok bol použitý z dôvodov osvety najmä pre mladých čitateľov, ktorí nevedia, čo je sk páska.

 

 

Pridajte Komentár