Poručíme větru dešti – fejtón

Už som to spomínal, že keď som chodil do piatej triedy základnej školy „na Tomkoch“, venoval som sa, nevediac kto je Konrad Lorenz, teda od neho úplne nezávisle, etológii. Samozrejme vtedy som ešte nevedel, že takáto veda, vďaka spomenutému rakúskemu vedcovi existuje, dozvedel  som na to oveľa neskôr, ale to už bola Nobelová cena dávno

Poručíme větru dešti – fejtón Read More »

Voľby vo Francúzsku – poznámka

Vyzerá to tak, že o konečnom výsledku volieb v krajine zdochýňajúceho galského kohúta rozhodli poberatelia sociálnych dávok a imigranti. Našťastie sa k nám doteraz nepodarilo navoziť ich dostatočné množstvo, aby aj u nás rozhodli o výsledku volieb. Naši progresívci sa tešia až vymrú dôchodcovia, čo nie je až taký rýchly proces, rovnako ako výchova nových

Voľby vo Francúzsku – poznámka Read More »

Štafetový beh na dlhé trate – fejtón

Každého by  poriadne napálilo, keby  ako člen štafety vydrel svojmu družstvu víťazstvo a medailu by dostal len ten, ktorý doniesol štafetový kolík do cieľa. Pričom sa o víťazstve jednoznačne rozhodlo  ešte pred jej posledným úsekom.  Ten posledný úsek bol už len propagačný, stačilo  ho prejsť dobre oblečený s mobilom v ruke, počítajúc si  lajky pod

Štafetový beh na dlhé trate – fejtón Read More »