Autorita štátu – fejtón

 V rámci Green Dealu sa chystá dôkladná kontrola toho ako prdia kravy, pretože neregulované prdenie prispieva k globálnemu otepleniu. Keď som si prečítal, že dáka mimovládka začala po Slovensku zbierať peniaze na nákup munície a nik z politikov bojujúcich za mier sa k tomu nevyjadril, bolo mi to náramne podozrivé.  Keď máme kontrolovať prdy kráv, predsa to, čo sa deje s peniazmi občanov na našom zvrchovanom území, musíme mať tiež pod kontrolou, najmä keď peniaze sa tu zbierajú  na nákup letálnej munície aj keď v duchu „európskych hodnôt“.

Aby som sa dozvedel ako to vlastne je, napísal som žiadosť o odpoveď na novinársku otázku na Generálnu prokuratúru SR (ďalej GP SR) a Ministerstvo vnútra SR (ďalej MV SR). Otázky boli koncipované tak, aby boli súčasne nevtieravou  inštruktážou, ako by si bežný občan, ktorý nechce úradu spôsobiť komplikácie, pretože doteraz nekonal, predstavoval vybavenie veci.

Moja otázka na GP SR bola: GP SR_otázka

Odpoveď prišla lakonická: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zaevidovala podanie týkajúce sa občianskej verejnej zbierky „Munícia pre Ukrajinu“ dňa 17. 4. 2024, vybavené bude zákonným spôsobom. Verejna_zbierka_Municia_pre_Ukrajinu_odpoveď GP

Moja otázka na MV SR: MV SR_otázka

Otázku som podal v piatok 19.4.2024 pomocou elektronického formulára, ale niečo mi hovorilo, že odpoveď nepríde, preto som to poslal ešte raz cez elektronickú podateľňu s elektronickým podpisom.

Odpoveď prišla 25.4.2024, ani som nedúfal, že príde a v hlave som už mal pripravený list ministrovi. Určite by som v ňom zhrnul svoje predstavy a skúsenosti o tom, ako by mala vyzerať „dobrá administratívna prax“ v podmienkach suverénneho štátu.

Odpoveď MV SR na novinársku otázku: mv sr_odpoveď zbierka_otázka

Z odpovede vyberám: „Ministerstvo vnútra neeviduje uvedenú verejnú zbierku“, to v ľudskej reči znamená, že zbierku Munícia pre Ukrajinu nemá štát pod kontrolou a zbierka sa uskutočňuje v rozpore s u nás platným zákonom o verejných finančných zbierkach ktorého je MV SR gestorom.

Toto konštatovanie ministerstva, pokiaľ by nepokračovalo, by sa dalo chápať tak, že organizátori zbierky si nesplnili zákonnú povinnosť a zbierka je u nás nelegálna.

„Podľa zverejnených informácií je uvedená zbierka vedená“, pokračuje odpoveď ministerstva, „Nadačním fondem pro Ukrajinu“ a darcovský účet je rovnako vedený v Českej republike, teda sa riadi právnymi normami ČR. Vo všeobecnosti platí, že do zbierok môžu zasielať finančné prostriedky aj osoby, ktoré sa nezdržiavajú na území štátu, kde sa zbierka vykonáva.

Z tohto absurdného vysvetlenia pre mňa vyplýva: Na Slovensku môžte zbierať peniaze na podporu Islamského štátu, skupín, ktoré chcú zorganizovať vojenský prevrat na Slovenku, zbierať prostriedky na zbrane teroristom a podobne, ale máte vážny problém, keď neovládate tú správnu numerológiu ako napr. Kotleba.

Jednoducho Kocúrkovo, keď si spomenieme ako vládna koalícia zápasí s problémom politických mimovládok, a keď už nemôže zabrániť ich financovaniu zo zahraničia, tak ich chce označiť aspoň za zahraničných agentov.

Aby ma neporazilo, celú túto skúsenosť som si interpretoval tak, že Slovensko je jedna akciová spoločnosť, kde kontrolný balík majú domáce a aj zahraničné zbrojárske firmy, ako minoritný vlastník s tým asi viac nič neurobím, keď tiež menšinoví vlastníci – politici, držia hubu a krok.

 

Literatúra

https://www.minv.sk/?povolenie-verejnych-zbierok-ouke

https://ives.minv.sk/vez/index

https://www.municiapreukrajinu.sk/

 

Dodatok 1.5.2024

Pán generál si iba posvietil na búrku v šerbli:

https://www.hlavnespravy.sk/general-si-posvietil-na-zbierku-na-municiu-pre-ukrajinu-nieco-tu-nesedi/3479218

Z diskusie:

Myslíte, že sa nájde poslanec vládnej koalície, ktorý bude interpelovať ministra vnútra vo veci legálnosti zbierky?
Poznáte poslanca vtedajšej opozície, ktorý by interpeloval ministra zdravotníctva, premiéra vo veci kovidterorizmu?

Dodatok 2.5.2024

https://www.hlavnespravy.sk/slovenski-aktivni-katolici-su-pohorseni-a-rozcarovani-pisu-otvoreny-list-biskupom/3481452

Dodatok 3.5.2024

https://www.hlavnydennik.sk/2024/05/03/iniciativou-municia-pre-ukrajinu-sa-bude-zaoberat-gp-sr

Mám taký pocit, že ide o obsahovo identické podanie aké bolo doručené na GP SR 17.4.2024

Typický dôsledok našej slovenskej spolkovej činnosti, ale keď neprší, aspoň kvapká.

Dodatok  11.5.2024

List so žiadosťou ministrovi, aby sa oficiálne vyjadril k legálnosti zbierky

List ministrovi

 

 

Pridajte Komentár