Mierová zbierka na muníciu – fejtón

Teraz keď vieme, že: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zaevidovala podanie týkajúce sa občianskej verejnej zbierky „Munícia pre Ukrajinu“ dňa 17. 4. 2024, vybavené bude zákonným spôsobom, môžme sa prestať hádať, či zbierka je legálna, alebo nie, a spokojne čakať na prešetrenie podania.  Dovtedy zbierka a náboje splnia svoj cieľ v požadovanom rozsahu: Ukázať vláde, že o mieri netreba len hovoriť, ale aj konať v duchu európskych hodnôt, pretože či už zabitý alebo zmrzačený vojak je ten najprogresívnejší a najrukolapnejší dôkaz a výsledok úspešnej mierovej iniciatívy.

Zatiaľ v tichosti si môžme pripraviť ďakovné listy, nástenky, tablá, vizualizácie, filmové dokumenty, korelácie s iným masovými akciami z minulosti (napr. kovidhystérie). Samozrejme tieto aktivity by nebolo vhodné robiť   v blízkosti vojenských cintorínov ani ambasád krajín zapojených do konfliktu, ale napríklad na práve budovanej Vallom a spol. cyklotrase okolo Chorvátskeho ramena v Petržalke, kde treba vybudovať alej kaviarenských „hrdinov“.

Osobne si tam pôjdem pozrieť A. Bražinovú viacnásobnú laureátku rôznych ocenení, ktorá sa  zapojila a tiež sa o nej vie, že presadzovala očkovanie detí proti covidu. Zrejme už vtedy vedela, že čím menej budúcich potenciálnych vojakov, tým viacej mieru.

Jedine kto by nám mohol pokaziť veľmi rýchlo radosť je Ministerstvo vnútra, ktoré je gestorom zákona o verejných finančných zbierkach a spravuje ich register. To by mohlo začať veľmi rýchlo už teraz konať napríklad tak, že podá súdu návrh na predbežné opatrenie, ktorým sa zamedzí disponovanie účtom, kde sa zbierajú krvavé peniaze. Súd by v budúcnosti mohol rozhodnúť, že zrekvirované peniaze pôjdu na nákup ortopedických pomôcok pre ukrajinských vojnových invalidov, čo by bolo uspokojivé riešenie pre všetky rozhnevané strany.

Literatúra

https://www.minv.sk/?povolenie-verejnych-zbierok-ouke

https://ives.minv.sk/vez/index

Len pekne zbierajte nedouci – fejtón

Proxy oceňovanie – fejtón

 

Pridajte Komentár