Kde sa podeli Slováci – fejtón

Národná banka Slovenska vydala zlatú 100 € zberateľskú mincu Vznik Samovej ríše a k nej informačný letáčik pripomínajúci záujemcom, čo bola Samova ríša. Asi som málo historicky korektný, keď ma prekvapilo, že v texte som nikde nenašiel zmienku o Slovákoch, ale iba o tom, že  spojencami Samovej ríše boli Česi, že Samove útoky pomohli Srbom susediacim s Čechmi a Durínskom, Samove vojská tiahli cez územie českých spojencov. V duchu som si povedal „Aha“, keď som na konci čítania zistil, že autorom textu je historik Ján Steinhübel, ktorý vo mne po jeho mediálnych vystúpeniach zanechal dojem, že je zarytý názorový odporca v otázke starých Slovákov historikov ako je napr. prof. M. Kučera. V celom texte je raz spomenuté Slovensko v súvislosti s predpokladanou geografickou lokalizáciou Samovej ríše, a to si aj tak myslím, že zaúradoval tlačiarenský škriatok – slovenský nacionalista, ktorý úmyselne z finálneho textu odstránil  Felvidék. Inšpirovaný týmto nenápadným spojencom, som si v texte dodatočne nahradil v slovách ako Sloven, slovanský písmeno „a“ za „e“ (zasvätením je jasné, že Sloven = Slovák) a moje nacionalistické srdce začalo zase pravidelne biť.

Aj touto zdanlivou maličkosťou sa potvrdilo, prečo Národná banka Slovenska nemohla byť Slovenská národná banka. Nech ale všetkých korektne progresívnych intelektuálov roztrhne, bez nutnosti meniť pečiatku, úradné tlačivá  a podobne, ako by to bolo v prípade banky, môžme požadovať od slovenskej vlády (aspoň sa zatiaľ tak tvári), že chceme, aby sa za naše dane podporovala najmä slovenská kultúra a veda a nie kultúra a veda na Slovensku. Významovo je to jedno, lenže v praxi to vyzerá úplne inak. Spomňe si len na to, ako nedávno naši nedocenení kultúrni pracovníci schvaľovali „odrezávanie hlavy Hviezdoslavovi“.

Samozrejme vedci podobného razenia ako napríklad tí, ktorí za štátne peniaze „vybádali“ vrodený antisemitizmus Slovákov, alebo zbierali  dôkazy o  tom, že biskup Vojtašák bol antisemita, s týmto návrhom nebudú súhlasiť. Sloboda vedeckého bádania musí byť. Len v podobných prípadoch nech si bádajú za svoje, alebo za doláre svojich kurátorov. Rovnako to platí pre kultúru a umenie. Je na čase prestať byť národom masochistov.

Pridajte Komentár