Prekvapenie v SNG – fejtón

Nie je to zlý nápad presvedčiť vnučky a ísť s nimi za kultúrou do Slovenskej národnej galérie (SNG).  Po skúsenostiach z posledných výstav v Galérii mesta Bratislavy som ale nechcel nič riskovať. Dôvody dostatočne podrobne popisuje G. Murín  vo svojom blogu po návšteve výstavy Lingua-Franca.

Isť sa  zohriať  premrznutý z Vianočných trhov do SNG,  by nebol zase zlý program pre dospelých.  V prípade, keby som ho zrealizoval, mohol som byť správne naladený, možno by som niektorým exponátom lepšie rozumel a nemusel som sa trápiť s týmto fejtónom.

Pri tvorbe umelci na obnovenie a urýchlenie náročnej komunikácie s múzami používajú rôzne katalyzátory, a ak chcete pochopiť, čo autor  chcel  svojim dielom povedať,  potrebujete byť zhruba  na rovnakej hladine ako on. Nie je pritom podmienka, že musíte dodržať podrobne všetky stimulačné postupy. Stačí jeden, vyskúšaný.

Tento postup som, žiaľ, nezvolil.

Hneď pri vstupe do zrekonštruovanej SNG som utrpel šok.

.

Najprv som si myslel, že dákeho nešťastníka prikvačil strom, potom, že údržbár hľadá zásuvku na pripojenie výzdoby stromčeka k elektrike, následne, keď som si uvedomil, že nohy sú vo filcových krojových nohaviciach a na stromčeku sa ligocú poháriky hore dnom ma napadlo, že dáka feministka nám podobne ako Veľkú noc, chce pokaziť Vianoce.

Takto vianočne zabaleným posolstvom nás chcela naočkovať tým, aby sme si uvedomili, že my slovenskí chlapi sa pred Vianocami len ožierame a ženy musia upratovať a piecť.

To je interpretácia s najmenším rozsahom.  Predpokladám,  že účinok diela mal mať celospoločenský dosah,  pretože je inštalovaný v SNG a sem nechodia len kresťania. Mal zrejme návštevníkom znechutiť naše tradície a vhodne ich naladiť  tak, aby iné podobné umelecké diela ich už nepohoršovali, ako to bolo  napríklad v prípade spomínanej výstavy v Galérii mesta Bratislavy, ktorú „správne“ nepochopil  G. Murín.

Takto som premýšľal čakajúc v rade na vstupenky a ani som si nevšimol, že stromček podľa slov mojej manželky sa zatriasol a zablikal. Na ceste domov z výstavy Hvězdy – Česká moderna zo súkromných zbierok som si spomenul, že som sa zabudol spýtať na meno autora. Vtedy mi manželka povedala, že mala v ruke letáčik, kde boli všetky informácie o istej mladej umelkyni. Vyčítal som jej,  že si ho nevzala. Moje sklamanie zobrala vážne a na druhý deň som mal letáčik v pošte.

Citujem z neho, čím chcem potvrdiť, že v tomto prípade aj bez predchádzajúcej návštevy  Vianočných trhov, som dokázal adventné erbové dielo SNG správne interpretovať.

Podľa slov kurátorky:

„SNG už niekoľko rokov pozýva výtvarných umelcov a dizajnérov k výzdobe vianočného stromčeka. Mladá slovenská výtvarníčka Ivana Šáteková tento rok vytvorila „Sťatý stromček“, cez ktorý svojím láskavým humorom odhaľuje problémy ukrývajúce sa pod pozlátkom Vianoc v mnohých slovenských rodinách.“

Viete  si živo predstaviť, čo  by sa asi stalo, keď by sa využil princíp, ktorým obhajovala provokačný plagát divadla jeho riaditeľka Divadla P. O. Hviezdoslava, na ktorom bola odrezaná hlava Hviezdoslava slovami: umenie musí aj provokovať (zhruba v tomto zmysle).

Čo tak pre vyváženosť a politickú korektnosť inštalovať na druhej strane vchodu do SNG takýto vianočný stromček:

Na konce krásne zelených smrekových konároch (nie borovica, smrek rýchlejšie opadá, čo by naznačovalo blížiaci sa koniec) by boli navlečené rukavice, ktoré  znázorňujú dlhé zlodejské prsty, na haluziach visia prázdne nábojnice, pod stromčekom ležia nohy v maskáčoch v neprirodzenej polohe (kvôli deťom by sa krv nepoužila) spolu s maketami rakiet s nápisom made in USA a namiesto hviezdy nad tým všetkým kraľuje ožiarená hlava Zelenského v SS prilbe, v pozadí  znejú tóny piesne od ABBY: Many, many, many…., alebo Pink Floyd.

 Fico do Troch kráľov asi NAKU nezruší, preto s realizáciou takéhoto projektu by mali nádejní avantgardní umelci počkať.

Podnety zo SNG som, ako bývalý pracovník ministerstva kultúry, zobral vážne, a preto som si chcel overiť, či SNG sa medzičasom netransformovala z kaplnky výtvarnej národnej kultúry na niečo iné, aby som náhodou jej vedeniu nebodaj nekrivdil.

Podľa zakladacej listiny SNG:

(1) Slovenská národná galéria je vrcholnou štátnou, zberateľskou, vedecko-výskumnou, metodickou a kultúrno-výchovnou inštitúciou v oblasti galerijnej činnosti v Slovenskej republike (zrejme úmyselne nejasná formulácia)

Preštudoval som si tiež  Zákon o múzeách a galériách, z ktorého vyplýva, že to, čo je vystavené v galérii by malo mať hodnotu a celospoločenský dosah.

(1) Predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty je pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji prírody alebo spoločnosti a má trvalý historický, kultúrny, umelecký alebo vedecký význam.

Zákon je treba rešpektovať, čo SNG určite robí a nad SNG má dohľad predsa Ministerstvo kultúry SR. Preto mi neostáva nič iné,  len si uvedomiť, že išlo o dielo galerijnej hodnoty, ktoré má trvalý historický, kultúrny, umelecký a vedecký význam a takto by malo na mňa zapôsobiť.

Verte, či neverte aj na mňa to tak zapôsobilo. Výsledok je nižšie.

Dnes večer som si z dlhej chvíle pozeral stránku významného dražobného domu Sogy. Narazil som tam na rôzne umelecké diela, ktoré som tiež interpretoval v duchu poučenia v SNG a zákona „vypovedať o vývoji spoločnosti“.

Medzi draženými dielami boli aj také, ktoré vypovedali o „vývoji spoločnosti“ – reagovali na aktuálne politické udalosti od Lucie Dovičákovej.

Za pozornosť stojí dielo, ktoré znázorňuje epizódu z politického života progresívnej opozície, ktoré sa dá nazvať: Bojová porada  po protivládnom mítingu bratislavskej kaviarne.

Iné veľmi naturalistické dielo, uvedené nižšie, vyjadruje väčšinový názor Slovákov na opozíciu, komisárov EÚ a poslancov parlamentu EÚ, ktorých verejne začínajú označovať za potkanov: Máme vás všetkých …

To by bolo zatiaľ všetko z výsledkov môjho školenia v SNG.

Vzhľadom na komplexnosť problematiky sa k tomuto fejtónu určite vrátim, pretože niektoré dojmy z návštevy SNG som nestihol zapracovať.

 

Literatúra


Základný účel a predmet činnosti

(1) Slovenská národná galéria je vrcholnou štátnou, zberateľskou, vedecko-výskumnou, metodickou a kultúrno-výchovnou inštitúciou v oblasti galerijnej činnosti v Slovenskej republike.

https://sng.sk/sk/sng-bratislava/aktuality/vianocny-stromcek-pre-sng-2023-ivana-satekova-staty-stromcek

http://2011.sng.sk/archiv/html/indexa217-2.html?loc=0&id=13&ni

d=286&yr=40

https://www.gmb.sk/detail/lingua-franca

Príďte do SNG – a priveďte aj deti či vnúčatá

https://www.soga.sk/aukcie-obrazy-diela-umenie-starozitnosti/online-aukcie/?page=4

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063797401685&sk=photos_of

Zákon č. 115/1998 Z. z.Zákon o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty

§ 2

Základné pojmy

(1) Predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty je pôvodný hmotný alebo duchovný doklad, ktorý má schopnosť priamo alebo sprostredkovane vypovedať o vývoji prírody alebo spoločnosti a má trvalý historický, kultúrny, umelecký alebo vedecký význam.

(2) Predmet múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty odborne evidovaný a odborne spravovaný v múzeu alebo v galérii je múzejný zbierkový predmet alebo galerijný zbierkový predmet (ďalej len „zbierkový predmet“). Zbierkovým predmetom môže byť aj nehnuteľná vec.

(3) Múzejná zbierka a galerijná zbierka sú na základe odborných muzeologických kritérií systematicky usporiadané súbory zbierkových predmetov z určenej špecifickej oblasti vývoja prírody a spoločnosti vrátane ich dokumentácie.

(4) Múzeum alebo galéria je špecializovaná právnická osoba alebo špecializovaný organizačný útvar právnickej osoby, ktorý na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďuje, vedeckými metódami zhodnocuje a odborne spravuje zbierkové predmety. Tie sprístupňuje verejnosti a využíva vo verejnom záujme.

 

Dodatky

z 14.12.2023

https://standard.sk/517801/to-naozaj-nikomu-neprekaza-co-sa-deje-v-slovenskej-narodnej-galerii

3. 6. 2024

https://kultura.sme.sk/c/23289563/ostre-hesla-o-potratoch-klerofasizme-aj-vojne-vysivaju-tupou-ihlou.html?ref=sharebox&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR11DbIrW_oHj4tnpdgftMo-msxGqG5hfIM5UJPSTJMYwCoi_ezVi8Xwa7I_aem_ATqt_FWAXCiFzUV3Ks9cdgLvXyZl_fCwpLXsdUz_jm-5yImd89X8MxG2QYYb1TjrTXhWHZ5glAkIbul-nin6skOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridajte Komentár