hrr na nich žilinka

A teraz hŕŕ na nich – fejtón

Denník Pravda si dnes spomenul na nášho generálneho prokurátora. Informoval o tom, že sa ozval z Moskvy, je živý a zdravý a odmieta čierno-biele videnie sveta. Výborne! Dúfam sa šťastne vráti domov a bude sa môcť venovať plný elánu, obohatený o zahraničné skúsenosti, svojej práci. Nie je tentoraz, zdá sa, žiaden dôvod, aby dopadol ako Kléma, ktorý po návrate z Moskvy ochorel a krátko na to zomrel. Je pekné, že ho ani ten liberálny pionier z parlamentu nedonútil k tomu, aby v Moskve požiadal o politický azyl.

 „…oslavy 300. výročia ruskej prokuratúry na Generálnej prokuratúre Ruskej federácie v Moskve… možnosť zastupovať Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky na oslavách vnímam nielen ako možnosť obzrieť sa do minulosti, ale predovšetkým ako možnosť poučiť sa z nej a nájsť výzvy na rozvoj orgánov prokuratúry do budúcnosti,“ napísal na sociálnej sieti.

Žilinka ďalej tvrdí, že odmietam čierno-biele videnie sveta. „Osobný kontakt a komunikáciu s hlavami partnerských orgánov prokuratúr v zahraničí, vrátane Ruskej federácie, považujem za nevyhnutný a prínosný na naplnenie spoločného cieľa, ktorým je ochrana zákonnosti aj v globálnom meradle,“

Už z detstva mám zafixované, že generálny prokurátor je veľmi silný muž. Pokiaľ sa duch zákona o prokuratúre odvtedy nezmenil, mala by prokuratúra dohliadať nad dodržiavaním zákonnosti  a pri tom konať iniciatívne (ex offo). Podľa dnešného vyhlásenia istého Valáška v relácii Téma dňa, treba americkú armádu chrániť najmä pred generálnym prokurátorom Žilinkom.

Potom kde je problém?

Mnohí majú, žiaľ, taký pocit, že prokurátori generálnej prokuratúry nevidia a nepočujú. Pravdepodobne to bude tým, že majú vytvorené zlé materiálno technické podmienky. Preto by bolo asi vhodné:

Aby generálny prokurátor po návrate z Moskvy preveril, či majú pracovníci prokuratúry funkčný prístup na internet, či im ho neblokuje náhodou SIS, alebo hackeri z dákej mimovládky financovanej z ministerstva pravdy. Na generálnej prokuratúre  by sa mali robiť každý deň pred začiatkom zamestnania informácie o aktuálnom dianí na Slovensku. Predstavujem si to tak, že vždy iný prokurátor urobí  prehľad tlače – informuje o správach v alternatívnych médiach. V minulosti sa to realizovalo na každom pracovisku a Pravdu, z ktorej sme si robili výstrižky, sme si požičiavali, aby sa ušetrilo. Na budove by sa mali dať umyť okná, nech páni prokurátori vidia, čo sa deje vonku. Raz mesačne robiť odpočet toho  koľko  porušení zákonov sa prešetrovalo, a akých na základe iniciatívy samotných prokurátorov. Po osvedčení sa týchto návrhov ich aplikovať  aj na krajské prokuratúry.

Začať sa dá  napríklad týmto: To nie je očkovanie, ale genocída – fejtón (už asi nad rámec žánru), pretože už je načase.

Prečo dávam tieto návrhy?  Budú to už skoro dva roky, čo žijeme v totálnom bezpráví a dáke výrazné aktivity prokurátorov v tomto smere nepociťujeme. Občas síce prokuratúra zastaví stíhanie, prepáčte, ale pre bežného neinformovaného, občana obyčajného vagabunda. Inak sa nič také nedeje, čo by sme priamo kladne pocítili. Prokurátori by nemali byť vyčerpaní z tlačoviek, ako naši opoziční poslanci. Predpokladám, že generálneho prokurátora nemôže ani znechutiť agent cudzej moci (takto ho vidí viac ako polovica Slovákov, aby som mu nekrivdil), ktorý momentálne šéfuje našej armáde, tým že neakceptoval jeho pripomienky k obrannej zmluve s USA. On nevie, aké je poslanie prokuratúry. Ak sa smeje na tlačovke, že generálna prokuratúra namietala hlučnosť, ktorou budú obťažovaní obyvatelia v blízkosti letísk, z ktorých by mali štartovať aj americké stíhačky. Je to  asi trúba Jerichova, pretože ani netuší, že podania dotknutých občanov skončia presne tam, odkiaľ dostal pripomienky – na prokuratúre.

Treba  ho vylákať na exkurziu generálnej prokuratúri a zavrieť ho do niektorého z trezorov, ktoré tam určite zostali po  Národnej banke Slovenska. Nech je v nich dovtedy zatvorený, kým nebude recitovať spamäti zákon, ktorým sa riadi prokuratúra. Pripomienky generálneho prokurátora nepoznám, ale som si istý, že starostlivosťou o ušné bubienky občanov to neskončilo.

Nevidieť veci čierno – bielo je veľmi správne, ale nevidieť veci, čo sa dejú okolo seba je neospravedlniteľné najmä v tedy, ak mi takúto povinnosť ukladá zákon.

Preto hrr na nich, pán generálny prokurátor!  Zakiaľ  sa ešte lepšie nezakopú a nedobudujú nepreniknuteľnú obranu s cudzou armádou za chrbtom. Potom nám neostane nič iné  len chodiť skormútene s dlhým nosom okolo hradieb, pretože trúby Jerichové nám z ministerstva obrany nepožičajú. Keď ich rozprášite, určite sa stanete časom hlavným veliteľom našej armády, pokiaľ budete mať záujem. V opačnom prípade tu máme podobné kreatúry vo vláde ako teraz na večné časy.

Dávajte na seba pozor a nesklamte nás!

 

Prílohy:

1 / https://www.zakonypreludi.sk/zz/2001-153

Zákon č. 153/2001 Z. z. Zákon o prokuratúre

§ 3

(1) Prokuratúra chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

(2) Prokuratúra je v rozsahu svojej pôsobnosti povinná vo verejnom záujme vykonať opatrenia na predchádzanie porušeniu zákonnosti, na zistenie a odstránenie porušenia zákonnosti, na obnovu porušených práv a vyvodenie zodpovednosti za ich porušenie. Pri výkone svojej pôsobnosti je prokuratúra povinná využívať zákonné prostriedky tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu.

 

 

 

Pridajte Komentár