Marenie referenda ako sabotáž – poznámka

V prípade, že by pre referendum nebolo stanovené žiadne kvórum, teda  nie 50% ako v našom prípade, potom ten, kto by na referendum nešiel, by nijak nezasahoval do práv ostatných. Ten, kto pri 50% kvóre nepôjde a ešte k tomu referendum bude pre nesplnenie podmienky kvóra neplatné, zasiahne do práv tých, čo  hlasovali, aby presadili svoje ústavné právo  rozhodnúť o určitej veci v referende.

Z našich daní sa zabezpečujú referendá, peniaze vychádzajú navnivoč a mohli sa použiť na dáku zmysluplnú štátnu dotáciu – toto majú na svedomí tiež sabotéri, ktorí nešli na referendum.

Hore uvedená téza by sa dala ešte rozoberať ale nie je to asi nutné. Z nej vyplýva, že účasť na referende by malo byť zo zákona povinná a neúčasť sankcionovaná.

Niečo dosť  podobné je, keď  poslanci, ktorí by mali pracovať pre nás, jednoducho neprídu hlasovať (možno sem patri tiež to, čomu v parlamentnej hantýrke hovorí obštrukcia), ostatným bránia vo výkone ich mandátu poslanca:

„Mimoriadnu schôdzu k vysokým cenám energií neotvorili ani na štvrtý pokus, podobne ako vo štvrtok sa ani v piatok dvakrát neprezentoval dostatok poslancov“. 

Toto vyjadrenie Hegera:

„V aktuálnej situácii je referendum úplne bezpredmetné, keďže na zmenu ústavy o skrátení volebného obdobia sa podľa doterajších vyjadrení poslancov nájde v parlamente dostatok hlasov,“ píše sa v stanovisku. Premiér zopakoval, že referendum je kampaňou predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý si „chce zabezpečiť beztrestnosť po voľbách a návrat k moci“,

by podľa môjho laického názoru mal preskúmať prokurátor (podobne aj ostatných politikov, ktorí vystupovali proti referendu), už len z toho dôvodu, že Heger tvrdením, že  „podľa doterajších vyjadrení poslancov nájde v parlamente dostatok hlasov“,

použil lesť1Pozri dole Dotatky – marenie referenda na to, aby občanov odradil  od účasti na referende, a tým naplnil skutkovú podstatu trestného činu marenia referenda. Z  trestného činu marenia referenda bol svojho času obvinený minister vnútra za HZDS Krajčí.  Odkiaľ má Heger istotu, že sa nájde dostatok hlasov na skrátenie volebného obdobia?

Jánusovskú tvár „demokracie“ aj v prípade referenda reprezentuje a presadzuje Čaputová. Zdôvodnením svojej neúčasti na ňom jasne vysvetlila, čo od občanov v sobotu očakáva:

Komunikácia organizátorov referenda bola menej zameraná na jeho obsah a viac na útoky proti názorovým politickým oponentom. Moja neúčasť na referende je vyjadrením môjho občianskeho postoja, ako prezidentka však robím všetky potrebné kroky na to, aby sa ústava zmenila v parlamente do konca januára a v dôsledku toho mohli byť predčasné voľby v čo najkratšom reálnom termíne,“

Podobne ako Heger použila lesť, aby sabotovala referendum.

V prípade, že popísané postoje politikov a nezodpovedných občanov, nie sú trestným činom, treba prijať také zákony, aby nimi boli a rozhodne treba znížiť kvórum pre platnosť referenda aspoň na 33%.

V prípade neúspešnosti referenda, dám krk na to, že jeho odporcovia budú tvrdiť, že tento výsledok potvrdzuje vôľu občanov, že si neželajú, aby sa konali predčasné voľby a zmenila ústava.

 

Dodatky

Sabotáž (Trestný zákon)

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 317

(1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu alebo sa dopustí iného konania preto, aby

Marenie prípravy a priebehu volieb a referenda (Trestný zákon)

Zákon č. 300/2005 (Trestný zákon)
§ 351

1) Kto inému násilím alebo hrozbou násilia, alebo ľsťou bráni vo výkone ústavného práva voliť, alebo hlasovať v referende, alebo iného takým spôsobom k výkonu takýchto ústavných práv núti, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

(2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v súvislosti s výkonom ústavných práv uvedených v odseku 1

a) vedome nesprávne sčíta hlasy alebo poruší tajnosť hlasovania, alebo

b) inak hrubým spôsobom marí výkon týchto ústavných práv.

(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2

a) závažnejším spôsobom konania,

b) ako verejný činiteľ,

c) z osobitného motívu, alebo

d) verejne.

 

 

 

 

POZNÁMKY
  • 1
    Pozri dole Dotatky – marenie referenda

Pridajte Komentár