SIS

Stretnutie v SIS – investigatívny fejtón

Vrtáci v akcii

Po tom, ako investigatívca Daňa pustili z basy a začal sa bezostyšne venovať tomu , čo nedobrovoľne prerušil, dostali znova odvahu mnohí vrtáci a začali pátrať aj po tom, ako to bolo s utajeným stretnutím  v SIS. Mňa tiež prestalo baviť počúvať rôzne dohady, preto som začal monitorovať ich zistenia.

Tu je výsledok:

Zistili, že išlo o úplne nové zariadenie SIS, niekde v hĺbke pod budovou, dokonale zabezpečené proti odpočúvaniu.

Vrtáci na základe tejto informácie, že išlo o nové zariadenie sa dovtípili, že bez kolaudácie sa žiadna  poriadna stavba nemôže využívať. Prišli preto s teóriou, že v tomto prípade mohlo ísť tiež o kolaudáciu za účasti významných politikov, spojenú so všetkým tým, čím taká kolaudácia končí, teda aj rautom – po slovensky pitkou.

Vzhľadom na precedens, a aby nemusel znova niekto odstúpiť z funkcie, ako to bolo nedávno po pracovnom rokovaní istých politikov, v bližšie nešpecifikovanom bare, toto miesto bolo na takéto niečo ako stvorené.

Ďalej vyňuchali, že zrejme mohlo ísť aj o úplne nové testovanie tohto zariadenia po tom, čo už bolo zariadenie skolaudované a úspešná kolaudácia sa primerane oslávila a nič sa nedostalo von, pretože žiadne hlavy politikov nepadali. Takáto previerka parametrov zariadenia , ale nestačila predstaviteľom SIS, ako dostatočný dôvod na to, aby ho prehlásili za bezpečné a vhodné na utajené rokovania.

Zariadenie SIS by malo totiž byť teoreticky neodpočúvateľné, no ale ako zabrániť tomu, aby sa informácie nedostali von prostredníctvom samotných účastníkov tajných rokovaní? Túto otázku si položili spomenutí vrtáci. Dospeli k záveru, že jedine praktickým testom sa dá zistiť bezpečnosť systému v tomto veľmi slabom mieste. Reálne hrozí, že tajné rokovania sa neskončia a už sa o ich obsahu bude písať v nemenovaných novinách.

Ukázalo sa, že všetky hore popísané možnosti sa zrealizovali súčasne.

Bola to kolaudácia a test.

Testovala sa odolnosť zariadenia  voči zlyhaniu ľudského faktora. Inými slovami, aké sú v reálnych podmienkach možnosti úniku  informácii  z utajeného rokovania. Samotný test sa realizoval  prednesením a prerokovaním citlivých návrhov opatrení, ktoré sa mali časom, podľa predkladateľov, stať oficiálnymi. Následne sa malo sledovať, či ich ešte pred schválením vo vláde médiá vytiahnu, a tým prekazia  moment prekvapenia. Milo prekvapení mali byť občania.

Citlivosť a závažnosť návrhov opatrení môžte posúdiť osobne, vrtáci niekoľko z nich získali:

Dodatočné jednorázové zdanenie zisku firiem spojeným s kovidom, ktoré sa malo odvodiť na základe rozdielu ceny najlacnejšej vakcíny na trhu a vakcíny, ktorý uviedla na trh daná firma (údajne pri tomto bode bola veľmi živá diskusia, pretože hrozilo, že podľa takéhoto návrhu by niektoré farmafirmy  museli nielenže vrátiť celú cenu vakcíny, ale ešte štátu doplatiť – nešlo by o odvod, ale pokutu),

zníženie kvóra na referendum na 30%,

Iniciovanie referenda o vystúpení z NATO,

predčasné voľby,

zakúpenie kompasov poslancom a členom vlády, aby vedeli kde je sever.

Bodov bolo viac.

Ako to vlastne bolo?

Nakoľko sa o týchto plánoch doteraz nedozvedela verejnosť, môže sa to  zdať ako dôkaz  bezpečnosti zariadenia SIS.   Podľa vlastných skúsenosti viete, že nič také, čo by pripomínalo vyššie uvedené opatrenia nezaznelo v médiách, teda asi je pravda, čo konštatovala SIS.  Žiadne ľudové veselice sa  tiež nekonali.

Lenže to by vrtáci, neboli vrtáci:

Tesne pred ukončením utajeného rokovania pred vchodom do spomínanej miestnosti, ako zistili, zastala raketa so zahraničnou dopravnou značkou naložená betónom. Nevie sa akým spôsobom sa oznámilo účastníkom stretnutia, že pokiaľ nezrušia tieto návrhy, raketa zasype východ zo zariadenia svojim nákladom. Samozrejme nešlo o raketu, akú použili naši spojenci, keď ničili vojenské kryty irackého diktátora. Raketa vyzerala približne takto:

Po tom, čo sa pracovníkovi betonárky vysvetlilo, že išlo o simulovanie tajného rokovania, a že „tajné informácie“  boli formulované tak, aby bolo na prvý pohlaď jasné, že sa nemôžu myslieť vážene a ide o test, mohli všetci zúčastnení v pokoji odísť.

Nakoniec všetko dobre skončilo

Na následkom rokovaní vlády sa uznesením konštatovalo, že zariadenie SIS je bezpečné. V diskusii sa „incident“ s betonárkou  vysvetlil  testom koordinácie pevnosti spolupráce s hlavným dodávateľom konštrukčného materiálu pre SIS, ktorý prebehol veľmi dobre – tak ako v podobných prípadoch, i keď vtedy nebolo potrebná celá raketa, ale stačil aj fúrik. Vláda sa tiež zaviazala z iniciatívy ministra zahraničných vecí, že ušetrený betón, lebo ani tie fúriky už nebude treba, sa použije na skvalitnenie pristávacích plôch pre lietadlá našich spojencov.

 

 

 

 

Pridajte Komentár