povinné očkovanie

Zazvonil zvoniec a slobode je koniec – pokus o nekorektný fejtón

Nič viac človeka nenapáli (nenaserie), ako keď  sa ani poriadne nestihnete  poriadne prebrať do ďalšieho dňa a už počúvate Jóbovu zvesť: „V Hlavných Správach píšu, že Lajnová chce direktívne rozhodnúť o povinnom očkovaní“, ktorá ku mne doletela ako strela z kaťuše na nič netušiacich nemeckých (sediacich na zmrznutej latríne) vojakov. Poviete si, prečo tieto biblicko-vojenské […]

Zazvonil zvoniec a slobode je koniec – pokus o nekorektný fejtón Read More »

Povinná deratizácia – fejtón

Reguláciu živočíšnych škodcov usmerňuje zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.140/2008 Z. z., a to v §12 ods.2 písm. e), kde sa uvádzajú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, ktorými sú dezinfekcia a regulácia živočíšnych

Povinná deratizácia – fejtón Read More »