Povinná deratizácia – fejtón

Reguláciu živočíšnych škodcov usmerňuje zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.140/2008 Z. z., a to v §12 ods.2 písm. e), kde sa uvádzajú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, ktorými sú dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov. Povinnosťou obcí je podľa tohto zákona plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Na základe rovnakého zákona podnikavci zriadili MOM (Mobilné odberové zariadenie) priamo v našom bytovom dome. Nikoho netrápilo, že môže takto nakaziť obyvateľov domu, najmä penzistov. Na sťažnosť prišla z polície odpoveď, že podľa našich platných zákonov kovid nie je nebezpečná infekčná choroba. Vysvetlí penzistovi potom niekto, prečo ten 24 hodinový cirkus, čo sa okolo toho kovidu robí.

Teraz sa týmto zákonom  dal zrejme inšpirovať náš vodca, keď na nás dôchodcov použil 500€ návnadu. Je momentálne ministrom financií a vidí prázdnu chladničku, rozhodol sa, že dôchodcov sa treba čo najskôr zbaviť, aby ostalo viac peňazí na nákup prepotrebnej vojenskej techniky. Nevie ale, že potkany sú veľmi múdre zvieratá. Vždy, keď sa zjaví dáka nová mňamka, ktorá by mohla byť návnadou, vyšlú jedného prieskumníka – ochutnávača. V prípade, že prežije, pripoja sa aj ostatní. V tomto konkrétnom prípade tých prieskumníkov  z radov progresívnych dobrovoľníkov bolo toľko, že si musíme vyberať.  Myslím si, že na túto cynickú kalkuláciu investuj 500€ a ušetríš ročný, aj keď minimálny dôchodok, mu málokto zo seniorov skočí. 

Z hľadiska teórie práva je veľmi zaujímave, ako sa vyššie uvedený zákon stáva spolu z psychopatologickými procesmi v hlavách našich vodcov prameňom práva a postupne sa stáva nadradeným nad našou ústavou – právnym základom novo sa formujúceho kovidového štátu.

Teraz by sa patrilo niečo zvolať, no to by bolo až príliš.

Pridajte Komentár