Pamätný deň ako pre koho – fejtón

My, demokraticky zvolená Slovenská národná rada, slávnostne vyhlasujeme, že tisícročné úsilie slovenského národa o svojbytnosť sa naplnilo. V tejto historickej chvíli deklarujeme prirodzené právo slovenského národa na sebaurčenie tak, ako to zakotvujú aj všetky medzinárodné dohody a zmluvy o práve národov na sebaurčenie. Týmito slovami sa začína Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, […]

Pamätný deň ako pre koho – fejtón Read More »