Mýliť sa je politologické – fejtón

“Pevne verím, že RTVS poskytne divákom také informácie, aby vedeli, kde je pravda a kde je objektivita,” povedal v hlavnej spravodajskej relácii generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. Na tieto slová vo svojom statuse reagoval politicky známy politológ, pedagóg atď a nekompromisne odhaľuje, že za takúto absurdnú definíciu pravdy a objektivity by Machaja vyrazil ako študenta už v prvom ručníku a ako manažéra by navrhol ho odvolať za sústavné nerešpektovanie Zákona o RTVS, ktorý zaväzuje zabezpečiť pluralitu názorov.

“Vašou úlohou nie je bohorovne určovať, čo je pravda. Úlohou žurnalistiky a vás osobne je zabezpečiť verejnosti čo najväčšie množstvo a najširšie spektrum informácií tak, aby sa občan mohol sám čo najkompetentnejšie rozhodovať. To je základný princíp demokracie, lebo informovanosť JE demokratická disciplína“, pripomenul učiteľ nepozornému žiakovi.

Lenže chyba lávky.  Machaj chcel, aby sme vedeli kde je pravda  a kde je objektivita, nie čo je pravda a čo objektivita. Priblížme si to trochu názorne. Keď sa pýtame kde niečo je, napríklad, kde je najbližšia piváreň znamená to, že ju chceme a musíme hľadať. Podobne, kde sú moje okuliare? No predsa  si si ich zabudol na Pikettyho Kapitále. Keby som ho nemusel vrátiť Gabči, stále by tam na mňa ešte čakali. Aké je to úžasné zahrať sa aj v pokročilom veku na slepú babu.

To znamená, Machaj nám nechcel povedať, ako sa mylne domnieva renomovaný politológ,  že jediná studnica pravdy a múdrosti  je na Ministerstve vnútra. On nám len naznačuje Smer ktorým sa máme, alebo nemáme uberať a to je niečo úplne iné. To, že obrubníky postavila NAKA je druhoradé.

Niekedy sa aj  majster politológ utne, ako v popísanom prípade, alebo sa postaví do šíku s tými, ktorých neskôr musí trochu skritizovať, aby nestratil časť svojich priaznivcov.

Nič ale nie je stratené, stačí, keď sa neskôr vo virálnom blogu uvedie, že celkom určite nebol duchovne s nimi, ale len tak náhodou  sa medzi nich zaplietol a je úplne bez viny, teda de facto nebol nikdy zapletený s nimi.  Tým, ktorým by takéto vysvetlenie nestačilo, treba podstrčiť, že tam bol na štúdijnom pobyte.

Nepriateľov predsa treba poznať zblízka, všetci predsa skáčeme, ako niekto píska, ale len málokto sa s nimi objíma a stíska1Doplnené 16.12.20.

 

POZNÁMKY
  • 1
    Doplnené 16.12.20

Pridajte Komentár