Slivky na Slovensku nebudú

Slivka – pomologický fejtón

Po krátkom zo zahraničia organizovanom neoliberálnom puči v gubernii, ktorú v súčastnosti jej hlavní predstavitelia nazývajú „Táto krajina“ sa dostala k moci „banda štyroch“. Takýto pracovný názov si nie náhodou vybrala „ľudová opozícia“, pretože vystihuje počet členov spomenutej vládnej strany. V ČLR to bol gang nie banda – aby náhodou niekto nenaletel na nesprávne súvislosti.

Hlavným cieľom bandy podľa jej doterajšej činnosti a vládneho programu je postupná likvidácia a následná výmena pôvodného obyvateľstva, čím sa banda nijak netají. Jednotlivé ministerstvá sa preto personálne obsadzovali podľa  prejavenej horlivosti a schopnosti pre naplnenie likvidačných programov jednotlivých rezortov (našinec by povedal: čím blbší, tým lepší). Pretože ambície bandy v tomto smere boli veľké, musel sa počet  ministerstiev  rozšíriť asi na dvadsať.

Spomeniem len niektoré. Napr. ministerstvo školstva sa obsadilo na základe schopnosti ministra učiteľom a žiakom pristrihnúť vlasy, životné prostredie malo naplniť tézu medveď first, človek na poslednom mieste, ministerstvo dopravy: chodníky pre kolobežky, bicykle, bagre, cesty „motobaterkám“, chodci seďte doma, ministerstvo kultúry: pozeraj sa po cudzom perí, v každej obci minaret. Na vymenovanie úloh  nového spojeného Ministerstva pre náhradu pôvodného obyvateľstva Tejto krajiny, ktoré  dostalo do vienka, poľnohospodárstvo, zdravotníctvo a financie, tu žiaľ nemáme priestor, no samotný eufemistický názov veľa prezradí.

Na čele tohto najdôležitejšieho rezortu stojí slobodník Lekvár.  Pýtate sa prečo slobodník, a nie generál? Je to v duchu vyššie uvedeného princípu, čím nižšia hodnosť, tým väčšie ambície a servilita a slepá angažovanosť pre vec.  Takéto kádre banda potrebuje pre realizáciu svojich cieľov. Preto bol z tohto dôvodu najschopnejší generál bandy degradovaný na slobodníka. Originálny postup, ale vyplatil sa.

Hrozí nová pandémia?

Doteraz sa nezistilo z koho popudu sa minister slobodník Lekvár rozhodol, ale najpravdepodobnejšia je verzia, že to bol jeho autentický nápad: „V jeseni sa v Tejto krajine rozšíri mimoriadne nebezpečná pandémia variantu šárky“. Kto nevie, čo to je, stručne uvediem, že sa jedná o veľmi nebezpečné vírusové ochorenie sliviek. Svojho času, keď sme nemali iné závažné pandémie, koloval vtip, že Moraváci sa boja šárky a Američania HIV.

šárka sliviek

Slivky napadnuté šárkou.

Je možné vyliečiť šárku sliviek?

Názory na možnosti liečby šárky sa líšia. Podľa viacerých záhradkárov je ochorenie zatiaľ neliečiteľné. a v rámci. Odporúčajú infikovanú drevinu úplne zrezať, vykopať a spáliť. Iní tvrdia, že strom môže prežiť a rodiť aj v infikovanom stave. Takéto infikované slivky sú rizikové pre iné stromy a ich konzumáciu. Ideálne preto je  sústrediť sa na účinnú prevenciu a snažiť sa pestovať strom tak, aby sa mu ochorenie vyhýbalo. Pretože postreky MMS, vitamínom D a bóraxom ani zalievanie ivermectínom, nebude podľa  ministerských expertov účinné, je treba hľadať iné sofistikovanejšie a ešte lacnejšie riešenie. Tohto záveru expertov sa chytil minister slobodník Lekvár  a rozhodol zrezať všetky slivky na peň a zaočkovať ich vhodným rezistentným očkom. Jeho originálna téza je: „Čím menej z pôvodnej slivky zostane, tým lepšie pre nové odolné očko„.

Čo je očkovanie?

Je to druh rozmnožovania ovocných drevín, kde na podpník jedného stromu prenesieme časť druhého stromu, ktorú poznáme pod názvom očko (puk + štítok kôry).

Problém robia najmä korene

Pôvodne sa počítalo s celoplošným použitím defoliantov, aplikovaných z lietadiel NATO v rámci cvičných letov k ruským hraniciam s následným použitím napalmu, čo však nepovolilo ministerstvo životného prostredia kvôli bobrom, tie by prišli o jediný zdroj obživy. Preto sa musel kontrakt so spoločnosťou Monsanto, ktorá mala ešte odložené zásoby Agent Orange z časov odlesňovania v rámci nezištnej pomoci Vietnamu, prehodnotiť.

Four-ship formation on a defoliation spray run. (U.S. Air Force photo), podoba s chemtrails je čiste náhodná.

Ako náhradný projekt sa kontrahoval nákup GM očiek sliviek, ktoré, žiaľ, ešte nik nevypestoval do štádia plodov, preto aj s týmto  sú  spojené určité riziká, lebo zatiaľ nik nevie zaručiť, či po rokoch stromy budú vôbec rodiť slivky i keď geneticky pozmenené. To, čo sa s určitosťou vie, že  pre úspešné prijatie očka „podpníkom“, je nutné  úplné zlikvidovanie väzby takýchto stromov k vlastným pôvodným koreňom, pretože v nich uchovávaný genetický materiál, môže  časom ovplyvniť samotné plody, ba dokonca odvrhnúť štep. V tomto prípade ministerstvo životného prostredia odsúhlasilo, že celoplošná likvidácia koreňov sa môže spustiť, pretože žiadne z chránených zvierat sa koreňmi neživí.

Matica tejto krajiny pochopiteľne nenamietala, pretože je už niekoľko rokov v rukách „ich“ matičiarov. Zahraničná Palírna u Zeleného stromu na protest prestala exportovať Starú mysliveckú, domáci Old Herold síce formálne proti takémuto postupu protestoval, ale sľúbená nenávratná dotácia na novú linku na likvidáciu použitých plastových striekačiek výrazne oslabili  argumentáciu a odhodlanie firmy.

Ale aj tu nemusí  dôjsť až k takémuto radikálnemu a podľa niektorých odborníkov riskantnému riešeniu. Prišlo sa totiž na to, že odkoreňovanie je najúčinnejšie v počiatočných štádiách vývoja stromu, na čo sú pestovateľské škôlky sliviek ideálnym prostredím, a tiež na to,  že pravidelné  vysielanie správ na frekvencii 666 Hz cez rozhlas a internet, urobí tiež veľa odkoreňovacej práce. Aby nám to tu všade zo všetkých strán nepišťalo, budú sa používať podprahovo násobky tejto frekvencie nad hranicou počuteľnosti, ktoré majú rovnaký, keď nie lepší účinok.

Doživotný zákaz vstupu na Moravské Slovácko ministra tiež nijak neodradil, naopak závistliví vinári najmä z oblasti, kde banda štyroch dostala 50% hlasov, ho v slabej chvíli podporili, lebo zabudli, že vinič má aj v ťažkom teréne Bielych Karpát až 15m korene. Moraváci by možno proti projektu tak intenzívne nenamietali, keby namiesto včiel opeľovali slivky drony, ktoré by sa dali naprogramovať tak, aby nelietali za hranice. Takto im hrozí, čo sa stalo malým pestovateľom sóje v USA. Ich polia boli v blízkosti polí s GM sójou,  po čase sa objavili licencované gény spoločnosti Monsanto aj v ich sóji a museli platiť firme  poplatky. Toto by znamenalo  likvidáciu pestovania sliviek na Morave.

Je rozhodnuté

Podľa tlačovej správy ministerstva pre depopuláciu pôvodného obyvateľstva s realizáciou projektu sa má začať v týchto dňoch a ukončí sa  do začiatku jesene.

Berme túto informáciu vážne a zmobilizujme sa,  lebo keď sa minú domáce zásoby a inak dopadne očkovanie, ako je popísané v príbalovom letáku očiek, už nám zostanú na pripomenutie starých dobrých časov len obrázky, aké sú pripojené k tomuto textu.

Dovtedy na zdravie!1

Bošácka slivovice tento rok naposledy

 

  1. Nadmerné pitie, aj keď kvalitných alkoholický nápojov, poškodzuje zdravie. Nepozná sa však prípad, že by dezinfekcia úst a žalúdka slivovicou niekomu uškodilo, práve naopak.

Pridajte Komentár