Mimovládne organizácie – poznámka

 

Každý človek špekuluje nad tým, aby druhému vytvoril novú potrebu, aby ho donútil k novej obeti, aby ho uviedol do nejakej novej závislosti, a aby ho zlákal k novému spôsobu pôžitku, a tým ho ekonomicky zruinoval. Každý sa snaží vytvoriť nad druhým východziu bytostnú silu, aby v nej našiel uspokojenie svojej vlastnej zištnej potreby (K. Marx, Ekonomicko-filozofické rukopisy,1844)

Každý súčasný progresívny špekulant sa snaží vytvoriť problém tam, kde predtým neexistoval. Na riešenie tohto problému pripraví projekt pre svoju mimovládku (NGO). Projekt tak mediálne a personálne zdôvodní a podporí, že nik nebude mať odvahu ho kritizovať, alebo ho vyhlásiť za  umelo vytvorený pseudoproblém, pokiaľ nechce byť rôznymi formami ostrakizovaný. Takto sa stávame otroci pseudoproblémov a na riešenie skutočných nemáme kapacity. Niekto si napcháva vrecká, iný nevie kam prv skočiť, aby neskapal od hladu.

Názorným príkladom je Ukrajina.

Literatúra

Sebapoškodzovanie – fejtón

Dodatok 2.5.2024

https://www.hlavnespravy.sk/zakon-o-mno-cieli-na-politicke-mimovladky-a-robi-dobre/3480180

 

Pridajte Komentár