Prostonárodné

Uverejnené texty nie sú vhodné pre mládež!

V tejto kategórii uverejnené texty nemajú za cieľ  na niekoho bezdôvodne útočiť alebo ho urážať, sú len dokladom dôsledkov tzv. coronakrízy na ľudskú psychiku. Sú príkladom toho, čo môže vyvolať u trochu kreatívneho človeka politický chaos a neschopnosť autorít a politikov ľuďom dať nádej. Texty sú formou katarzie a môžu mať význam pre štúdium tohto obdobia v budúcnosti z rôznych aspektov. Občasné použitie vulgarizmov patrí ku koloritu žánru. Pokiaľ sa dalo, nahradil som ich v publikovanej verzii neutrálnymi slovami. Keď som na to niekde zabudol,prosím, o pochopenie. Aj napriek týmto úpravám nie sú texty vhodné pre mládež.

Koleda, ale pesimistická

  Pesimistická, už neaktuálna, ale recyklovateľná koleda. Manželka ju skritizovala, že  verš s Ježiškom nie je dobrý. Vtedy som to mal urobené po Kovidko. Povedal som si, „prd tomu rozumie“ a pokračoval som, našťastie. Ja takúto „tvorbu“ nazývam – odrhovačky, a tam si myslím, že je to primerané. Odrhovačky nepatria do klenotnice slovenskej poézie, ale […]

Koleda, ale pesimistická Read More »