Autorstvo – fejtón

Nie je dňa, kedy sme nepoužívali, alebo nepočuli  autocitáciu. Týmto neduhom trpia vzdelanci aj pseudovzdelanci.  Vzdelanci preto, aby si udržali vedeckú a spoločenskú autoritu a ostatní, aby boli zaujímaví, alebo keď chcú presadiť svoju vôľu a facky sa boja použiť.

Správne treba tvrdiť:

„Vtedy a vtedy som vám niečo pripomenul“, nie vtedy som to povedal,

pretože platí:

 „Skutočné nové je len to, na čo sa už zabudlo“,

„Vo vynaliezaní postihuje toho, kto prišiel prvý, len nešťastie, sláva a zisk pripadne druhému“1Citáty sú z knihy J. Bergiera, L. Pauwelsa Jitro Kouzelníků, ktorá vyšla v češtine prvý krát v roku  1968

 

Pridajte Komentár

error: Content is protected !!