Autorstvo – fejtón

Nie je deň, kedy sme nepoužívali, alebo nepočuli  samocitovanie (autocitáciu)1Samocitovanie = odkazovanie na vlastné diela. V našom prípade na vlastné tvrdenia, výroky. Vzdelanci preto, aby si udržali vedeckú a spoločenskú autoritu a ostatní, aby boli zaujímaví, alebo keď chcú presadiť svoju vôľu a facky sa boja alebo nemôžu použiť.

Správne treba tvrdiť:

„Vtedy a vtedy som vám niečo pripomenul“, nie vtedy som to „Ja“ povedal,

pretože platí:

 „Skutočné nové je len to, na čo sa už zabudlo“,

Vo vynaliezaní postihuje toho, kto prišiel prvý, len nešťastie, sláva a zisk pripadne druhému“2Citáty sú z knihy J. Bergiera, L. Pauwelsa Jitro Kouzelníků, ktorá vyšla v češtine prvý krát v roku  1968

 

POZNÁMKY
  • 1
    Samocitovanie = odkazovanie na vlastné diela. V našom prípade na vlastné tvrdenia, výroky.
  • 2
    Citáty sú z knihy J. Bergiera, L. Pauwelsa Jitro Kouzelníků, ktorá vyšla v češtine prvý krát v roku  1968

Pridajte Komentár