Nechránenými rukami vedec vyberá z mrazničky ampulku s vírusmi?

Absolútna cenzúra? – fejtón

Tertium non datur Každá slušná učebnica matematiky začína kapitolou o výrokoch a ich spojovaní. Nemusíme ani študovať matematiku, ale časom nás každý režim donúti, aby sa prejavil sedliacky rozum v jeho najčistejšej forme – začneme úplne intuitívne  použivať minimálne tieto dva princípy: Nie je možné, aby výroky p a non (nie) p boli súčasne pravdivé […]

Absolútna cenzúra? – fejtón Read More »