Rozumieme si? – poznámka

Nebola to dúfam náhoda, že podpis memoranda sa uskutočnil pod obrazom od G. Szalaya, ktorý znázorňuje vystúpenie  Ľ. Štúra na uhorskom sneme.

Nateraz si teda porozumeli. Verme, že tiež porozumeli Šťúrovmu odkazu a zobrali si ho  srdcu. Nechajme sa príjemne prekvapiť, ako spoločne začnú konečne rozumieť aj pospolitému ľudu a aspoň z časti splnia, čo sľubovali pred voľbami. Podobne tiež očakávame, že záujmy Slovenska budú rovnako neohrozene obhajovať, ako to robil ich slávny politický vzor.

V opačnom prípade by bolo vhodnejšie, aby memorandum podpisovali pod zlatým teľaťom, ktorému museli doteraz verne slúžiť. Aspoň by sme už teraz vedeli, čo nás zase čaká.

Pridajte Komentár