Vitajte v policajnom štáte – poznámka

 

 O polnoci, hroznom čase, cítiac nemoc chrípky v hlase,

zhľadúval som v starých knihách zabudnuté poznanie.

Únavou som ľahko zdriemal, v chorom tele síl som nemal,

keď tu slabý ťuk zastenal od mojich dvier zárubne.

„Návštevník to“, – myslím sticha – ťuká tam u zárubne.

„Návštevník len – iné nie“.

E. A. Poe Havran

Pridajte Komentár