To nie je očkovanie, ale genocída – fejtón (už asi nad rámec žánru)

Celý projekt plošného očkovania (aj predtým testovania) hlava-nehlava „vakcínou“ ktorá je v podstate bunkovou genetickou terapiou bez dôsledného preverenia vedľajších účinkov a to najmä teratotoxicity, zabránenie prístupu podstatnej časti obyvateľstva k zdravotníckym službám  zavedením experimentu s  tzv. telemedicínou,   je projektom vládnou mocou organizovanej genocídy podľa:  Zákon č. 300/2005Z. z. Trestný zákon § 418 Genocídium (1) […]

To nie je očkovanie, ale genocída – fejtón (už asi nad rámec žánru) Read More »