damnatio memoriae

Nomen omen – psycholingvistický fejtón

Podľa rímskeho úslovia nomen omen už samotné meno nám napovie, aké vlastnosti má ním označená vec.  Toto by malo  platiť  všeobecne, teda aj pre priezviská. Pokiaľ  ale,  jeho nositeľ nie je natoľko rafinovaný, že musíme ovládať konkrétny cudzí jazyk, aby ste mohli túto múdrosť priamo využiť. Boli by ste na pozore pred  usmievavým mladým pánom, […]

Nomen omen – psycholingvistický fejtón Read More »