Nebezpečná kultúra – fejtón

„Akademický senát VŠMU ostro odsudzuje formu i obsah komunikácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorá podľa neho odvádza pozornosť od riešenia naliehavých problémov personálne i finančne poddimenzovaného sektora kultúry prostredníctvom šírenia nenávisti voči LGBTI+ ľuďom a organizáciám a účelovou manipuláciou s faktami“. Senát VŠMU sa cíti ohrozený ministerstvom kultúry. Ja som bol zase exemplárne kultúrne ohrozený,  […]

Nebezpečná kultúra – fejtón Read More »