Unabomber – fejtón

Od určitého veku a s tým spojeného objemu informácii uložených  v našej hlave to „informačne nové“, čo nám poskytujú médiá, ale dokonca aj seriózna literatúra,  podnecuje  najmä  tvorbu netradičných  asociácií a oživuje spomienky. Bez týchto náhodných podnetov, by sme si na veľa minulých zážitkov  ani nespomenuli.  Veľmi málo nás však tieto nové informácie obohacujú alebo […]

Unabomber – fejtón Read More »