Unabomber – fejtón

Od určitého objemu informácii uložených  v našej hlave to „informačne nové“, čo nám poskytujú médiá, ale dokonca aj seriózna literatúra,  podnecuje  najmä  tvorbu netradičných  asociácií a oživuje spomienky. Bez týchto náhodných podnetov by sme si na veľa zážitkov  ani nespomenuli.  Veľmi málo nás však  informačne obohacujú alebo inšpirujú. (Súvisí to samozrejme aj s vekom. Jedným […]

Unabomber – fejtón Read More »