Diktátor

Diktátor-fejtón

Vysvetlenie niektorých pojmov pre neskôr narodených: kukér – ďalekohľad, svedokmat – rozšírenie pojmu svedok Jehovov na iné hnutie, označenie MP – používajú jeho dobrovoľné ozbrojené zložky ako označenie na rukáve, debilka, hadovka, zmijovka – čapica, ktorú nosili v sedemdesiatych rokoch minulého storočia miestní hlupáci a tiež autor ako stredoškolák. Neskôr ju do povedomia pospolitého ľudu […]

Diktátor-fejtón Read More »