Pravda

Z čiernej bielu urobím, pre hlupákov, pomocou novín. Zajtra, keď už bude farba suchá, z vraha spravím veľducha. Že komusi hlavu odrezal? Kde ste to počuli? Povedz to nahlas, a dostaneš po papuli! 4.10.2020 Majster pera spracoval tento námet takto: „Je taká múdrosť: kľaknúť si pred koncilom, priznávať kardinálom blud a blúdenia a bludy, radšej […]

Pravda Read More »